BTC opce za milion dolarů budou brzy bezcenné

Historicky největší sázka na budoucí cenu BTC záhy vyprší bez využití. Kupní opce byla zakoupena za jeden milion dolarů na platformě LedgerX několik dní po loňském historickém maximu. Vypořádací cena opce je 50.000 dolarů a opce vyprší již 28. prosince letošního roku. Aby bylo výhodné tuto opci využít v den splatnosti, musela by cena Bitcoinu do té doby stoupnout minimálně na čtrnáctinásobek.

Pro kupujícího této opce není tato situace ideální, ale ne vše je tak zlé, jak se zdá.

Ari Paul, manažer kryptoměnového fondu v BlockTower Capital naznačil, že opce koupil zároveň s prodejem Bitcoinů, které jeho fond držel. V interview pro CNBC z prosince minulého roku Paul uvedl, že tento obchod mu umožní zafixovat dosavadní zisky, snížit riziko poklesu hodnoty portfolia a možná i vydělat nemálo peněz, pokud cena Bitcoinu překročí 50 tisíc dolarů.

Nákup těchto opcí, který proběhl v době, kdy měl Bitcoin cenu 16.200$, rozvířil již tak dost rozbouřené vody kryptoměnového rybníčku. Od té chvíle je cena BTC v neustálém poklesu a je to doslova pár hodin, co jsme dosáhli nejnižší ceny za celou dobu, kdy uvedená opce platí.

Ari Paul uvedl pro CNBC, že „Tyto kupní opce mi umožní velký výdělek při vzestupu kurzu a podstatně limitují mou ztrátu v případě poklesu“. Později na Twitteru uvedl, že celý proces prodeje BTC a nákupu opce pro něj byl ziskový.

A realita?

Vzhledem k tomu, že jsem se deriváty zabýval, pokusím se do ziskovosti tohoto obchodu vnést trochu světla. Nejdřív si ovšem budeme muset říci trochu šedé teorie z oblasti opcí.

Opce je finanční derivát, který dává jejímu kupci právo (a jejímu prodejci povinnost) zakoupit (prodat) v den splatnosti (evropská opce), nebo kdykoli do dne splatnosti (americká opce) určité množství podkladového aktiva (BTC, měny, úroková míra, akcie…) za cenu sjednanou předem při koupi opce. Jinými slovy: Ari Paul si 28. prosince 2017 zakoupil kupní opci s cílovou cenou 50 tisíc dolarů a za to zaplatil opční prémii (cenu za přenesení rizika na protistranu) ve výši jeden milion dolarů jejímu vypisovateli.

Ari Paul by na této transakci vydělal, kdyby 28. prosince 2018 byla cena BTC přes 50 tisíc dolarů. Pak by byl oprávněn (a vypisovatel povinen) koupit BTC za 50 tisíc, tedy cenu nižší, než na trhu. Abychom tomu rozuměli – opční prémie, kterou Paul zaplatil, je jeho nákladem, takže od ceny 50 tisíc nahoru by se mu vyplatilo opci uplatnit, ale do zisku by se dostal až na ceně vyšší – právě proto, že zaplatil opční prémii. Jeho situaci si můžeme ilustrovat graficky – 50 tisíc je pro Paula cena, kdy se mu vyplatí opci uplatnit, protože tím sníží svou ztrátu – koupí BTC za cenu 50 tisíc a hned je prodá na trhu za cenu vyšší, takže si sníží ztrátu milion dolarů, které za koupi opce zaplatil. V zisku ovšem bude až tehdy, když mu rozdíl cen z opce a na trhu pokryje celý milion dolarů, tedy dejme tomu na 55 tisících! Na svislé ose vidíte Paulovu ztrátu v závislosti na ceně BTC, kterou bude mít právě 28. prosince. Na vodorovné ose je cena BTC.

Z grafu je jasně patrné, že možná ztráta je omezena na jeden milion dolarů, které Paul zaplatil za opci. Když to pro něj nebude výhodné (cena 50k+), tak opci prostě nevyužije a přijde o opční prémii jeden milion dolarů. Když naopak Bitcoin vzroste nad cca 55 tisíc, pak je možný Paulův zisk neomezený – bude záviset jen na tom, kam až se cena BTC vyšplhá v den splatnosti.

A teď konečně k věci. Ari Paul uvedl, že koupil opci a zároveň prodal Bitcoiny na ceně 16.200$. Jinými slovy v dnešní době a při dnešní ceně může Bitcoiny mnohem výhodněji koupit zpět, díky čemuž mu zůstane původní množství BTC a zároveň bude mít zisk rovný rozdílu cen (16.200$ – cca 3.500$ k dnešnímu dni) na každý BTC, který loni prodal a nyní zpět nakoupil.

Nicméně je zde stále ztráta milionu dolarů z opce, kterou koupil a těžko využije. V jakém vesmíru byl tedy jeho obchod výhodný? Kdyby totiž udělal stejnou operaci s BTC a vykašlal se na opci, pak by touto dobou měl o milion dolarů více! I v případě, kdy by cena šla nahoru, místo dolů, by na loňském prodeji BTC ztrácel a opce by mu vydělala až na 55 tisících. Můj závěr tedy je, že sice na tomto dvojím obchodu vydělal, ale o milion dolarů méně, než kdyby se nezajišťoval opcí.

Jak vidíte z teorie výše, téma derivátů není úplně jednoduché. Nelze tudíž vinit autora překládaného článku (tj. první část, před nadpisem „A realita?“), že opisuje věci, které v podstatě ani nedávají smysl…

Související

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE