ETF bratrů Winklevossových nedostal licenci.

Americký regulátor Securities and Exchange Commission (SEC) odmítl udělit povolení k založení bitcoinového ETF bratrů Tylera  a Camerona Winklevossových. SEC o tom informovala na svých stránkách 26. července.

Burza BZX podala již v roce 2016 návrh na změnu pravidel SEC, aby tak mohla zalistovat akcie Bitcoin Trust bratrů Winklevossových a obchodovat s nimi. První návrh na založení ETF byl zamítnut již v únoru 2017. SEC tehdy uvedla jako důvod to, že bitcoinové trhy jsou neregulované, konkrétně:

„V případě, kdy je spotový trh neregulovaný, musí existovat silný a regulovaný trh s deriváty na takové aktivum. SEC pak musí být umožněn dohled nad takovým trhem.“

Hned po zamítnutí žádosti následovalo odvolání proti tomuto rozhodnutí. Včera pak SEC vydala nové prohlášení o zamítnutí tohoto odvolání. Bratři ve své obhajobě tvrdili, že „tyto trhy jsou unikátním způsobem odolné proti manipulaci“, na což SEC reagovala prohlášením, že „nic takové závěry nepodporuje.

SEC dále zdůraznila, že zamítnutí odvolání nezáviselo na povaze kryptoměn, užitečnosti technologie blockchainu, nebo hodnotě této inovace. SEC prohlásila:

„Komise zamítla návrh proto, že BZX neprovedla důkazní břemeno podle zákona o burzách a pravidel SEC a nedokázala tak, že daný návrh je v souladu se zákonem o burzách, konkrétně v požadavku na prevenci podvodného jednání a manipulativních technik během obchodování.“

Komise má obavu, že většina obchodování s BTC se odehrává „na neregulovaných burzách vně Spojených Států“ a že na těchto trzích panuje velmi nízká likvidita. Navzdory tomu, že SEC dostává ohledně založení bitcoinových ETF mnoho žádostí, žádnou z nich ještě neschválila.

Související

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE