CME futures detailně

Ve všech médiích, která se věnují digitálním měnám, se nyní stále dokola skloňuje slovo „futures“, se kterými se již 18. prosince začne obchodovat na chicagské burze CME a později i na CBOE a Nasdaqu. Kdo z vás ale skutečně ví, co to vlastně je a jak to funguje? Nezoufejte a začtěte se do následujícího článku, který vám tyto finanční instrumenty přiblíží. V článku budu používat původní termíny z angličtiny, protože ani při obchodování u nás se tyto obvykle termíny nepřekládají.

Americká Commodity Futures Trading Commission (CFTC) v pátek potvrdila, že CME Group a CBOE splnily požadavky pro obchodování s finančními deriváty na Bitcoin. Cantor Exchange zase splnila požadavky ohledně obchodování s binárními opcemi.

Futures kontrakty umožňují obchodníkům spekulovat na pohyb ceny podkladového aktiva (v tomto případě Bitcoinu), aniž by museli toto aktivum vlastnit. Spekulanti dosahují zisku tak, že uzavírají nákupní a prodejní kontrakty, které pak proti sobě takříkajíc „vykrátí“. Na rozdíl od futures na měny a komodity nedojde v případě futures na Bitcoin nikdy k dodání podkladového aktiva, futures tedy budou vždy bez výjimky vypořádány v dolarech. Pojďme si takové vypořádání ilustrovat na příkladu:

Bob si říká, že Bitcoin půjde dolů a tak uzavře prodejní futures kontrakt na BTC s vypořádáním za tři měsíce. To by u jiných aktiv znamenalo, že bude mít za tři měsíce povinnost protistraně prodat 5 BTC za cenu sjednanou dnes (o specifikacích futures viz dále). Jelikož ale jde o BTC, tak se prostě poměří cena prodejního kontraktu a cena kontraktu opačného (nákupního) v době splatnosti prodejního kontraktu a rozdíl těchto cen je Bobův zisk, nebo ztráta. V případě CME bude každý standardizovaný kontrakt mít hodnotu 5 BTC – to znamená, že můžete obchodovat jen v násobcích 5 BTC, nikoli méně. Chcete-li na páku obchodovat s menšími objemy, pak doporučuji například X-Trade brokers, kde můžete obchodovat s mimoburzovními deriváty na kryptoměny, a to i na páku (viz. dále).

Jistě jste již někdy slyšeli termíny krátká a dlouhá pozice – krátká pozice znamená spekulaci na pokles ceny a dlouhá pozice naopak na vzestup ceny. Bob v našem příkladu spekuloval nakrátko. Pojďme si předchozí příklad trochu více rozvést…

Minimum, které lze na CME obchodovat, bylo stanoveno na 5 BTC a jeho násobky. Jeden kontrakt má tedy hodnotu téměř 60.000 dolarů. To je lehce méně, než když se obchodují státní měny, kde má lot hodnotu obvykle sto tisíc euro, nebo dolarů. Ale den ještě nekončí, hodnota BTC stále roste…

Řekněme tedy, že Bob tentokrát vstoupí do dlouhé pozice, tj. očekává růst ceny BTC a proto uzavře nákupní kontrakt. Jeho cena je 55 tisíc dolarů (5BTC * cena 11.000$). Bob ale nemusí zaplatit celou cenu, protože se kontrakt vypořádává v penězích. To znamená, že Bobovi stačí složit takzvanou „initial margin“, která pokryje předpokládané možné ztráty z držení tohoto kontraktu (kdyby náhodou cena BTC šla dolů, místo nahoru – přeci jen BTC skáče o desítky procent nahoru i dolů). Tato margin se dá brát v podstatě jako záloha, aby byl Bob pak ochoten kontrakt splnit. Initial margin je obvykle procento z ceny kontraktu, které by mělo pokrýt nejhorší scénář vývoje. V tomto případě žádá burza, aby měl Bob na obchodním účtu prostředky na pokrytí možných ztrát ve výši pouze 10% z ceny, tj. 5.500$.

CME stanovila takzvaný tick (někde se setkáte i s termínem pip) na 5 dolarů. Tick je nejmenší změna ceny podkladového aktiva, kterou burza bere na vědomí – srovnejte například s eurodolarem na Forexu, kde má tick velikost 0,0001 USD. Když se tedy změní cena BTC o 4 dolary, vypořádací cena futures kontraktu se nezmění – ta se změní až z růstem/poklesem ceny BTC o 5 dolarů. Kdyby se ovšem změnila o celých pět dolarů, pak se hodnota Bobova kontraktu změní o 25 dolarů, protože kontrakt zní na 5BTC, nikoli na jeden. Připomeňme, že podkladová cena pro futures na CME se bude stanovovat z indexu cen na 50 různých BTC burzách.

Dejme tomu, že následující den se hodnota BTC zvýšila o sto dolarů. Bob vlastní jeden kontrakt po pěti Bitcoinech a nejmenší změna ceny je 5 dolarů, bude Bobův zisk/ztráta 5$ * 5BTC *100$/5$ = 500$. (Hodnotu změny ceny BTC dělíme pěti proto, že se cena futures kontraktů změnila o 20 ticků, tedy 20 * 5 dolarů). Kdyby cena naopak o 100 dolarů klesla, ubylo by Bobovi z obchodního účtu 500$. Tyto změny jsou zúčtovány denně, nebo ještě častěji, takže se hodnota Bobovy initial margin pohybuje s cenou kontraktu. O následcích ale až dále.

Páka

Mějme na paměti, že Bob složil jen 5.500$ jako zálohu, aby se stal majitelem nákupního kontraktu v hodnotě 55.000$. Zbylých 49.500$ jsou vypůjčené peníze brokera / burzy. Jinými slovy – Bob obchoduje na páku. To znamená, že v tomto případě je páka 1:10 (zaplatil jen 5.500 z 55.000), takže se každý zisk a ztráta násobí deseti oproti prostému nákupu samotného Bitcoinu. Právě tato vlastnost dělá z futures na Bitcoin extrémně riskantní investici, ale také možný zdroj extrémních zisků.

Představme si nyní, že po čtyřech týdnech se cena BTC zvýšila o 5%, tj. o 550$, což ve světě BTC znamená prakticky stabilitu. Bob tedy vydělal 5 BTC*550=2.750$. To představuje zisk 5% z ceny kontraktu, ale jelikož Bob složil jen zálohu ve výši 10% z kontraktu, bude z jeho kapitálu tento pohyb představovat 50% zisk – má páku 1:10. Když půjde cena opačným směrem, pak Bob naopak polovinu svého vkladu ztratí. Pokud by se cena pohnula ještě více, pak může Bob velmi vydělat, nebo velmi prodělat – může dokonce ztratit více peněz, než kolik činila initial margin, jeho vklad do obchodu.

Bobova initial margin činila 5.500$.  Co by se ale stalo, kdyby se cena snížila například o 1.200$? Bob by tak prodělal 5*1.200=6.000$, což je více, než činil jeho vklad do obchodu. Dostal by se tak do ztráty, kterou musí zaplatit z vlastní kapsy. I na to však derivátové burzy myslí. Pokud Bob utrpí sérii ztrát, které by jeho účet poslaly pod takzvanou maintenance margin, obdrží Bob od burzy nechvalně proslulý „margin call“, tedy výzvu burzy, aby doplnil prostředky na svém účtu, bude-li chtít v kontraktu pokračovat. Maintenance margin bývá 50% z initial margin, dostanou-li se prostředky na obchodním účtu pod tuto hranici, přijde margin call. Pokud obchodník ztrátu nevyrovná, pak dojde k nucenému uzavření kontraktu na 30% initial margin. Bob by tak utrpěl ztrátu ve výši 70% své investice. V takovém případě může buď tuto ztrátu přijmout, nebo v naději na obrat situace margin doplnit na požadovanou velikost, ale vystavil by se tak možné ještě větší ztrátě.

Vzhledem k tomu, že cena BTC létá nahoru dolů a tisíc dolarů změny není v dnešní době vzácností, připravila CME několik opatření proti takové volatilitě. Za tímto účelem stanovila burza prahy pro rozptyl ceny ve výši 7%, 13% a 20%. Když se cena změní o více než 7% od uzavírací ceny předchozího obchodního dne, začne dvouminutové období, kde se sice bude obchodovat, ale jen v rozmezí +-7% od uzavírací ceny předchozího obchodního dne. Slovo obchodní opakuji proto, že BTC se obchoduje sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, ale obchodní hodiny na CME jsou jen ve všední dny. Bude tedy docházet k obrovským skokům mezi uzavírací a otevírací hodnotou kontraktů, protože čekající příkazy lze zadávat i mimo obchodní hodiny. Bude-li cena i po dvou minutách stále na hranici 7%, dojde k dvouminutovému zastavení obchodování, během něhož budou obchodníci moci zadávat nákupní a prodejní příkazy, ty ale nebudou splněny dříve, než tyto dvě minuty uplynou. Poté dojde k rozšíření pásma na +-13% bez zastavení obchodování, a když se ani tehdy cena neobrátí, rozšíří se obchodní pásmo na +-20% a po zbytek dne nebudou povoleny obchody s cenou mimo toto pásmo. Když tedy BTC klesne/stoupne o více než 20%, dojde k velkému rozdílu cen na trzích BTC a na trzích futures, což bude obrovská šance pro spekulanty. Ti budou obchodovat gap v ceně BTC a futures.

Dodejme ještě, že spuštění obchodů na CME proběhne již 18. prosince, na CBOE někdy do konce roku a na Nasdaqu revidovali datum spuštění na první kvartál. Jakmile bude toto obchodování spuštěno, dojde k velkému zájmu ze strany institucionálních investorů a postupně i ETF fondů. Tyto subjekty budou obchodovat s futures a spekulanti pak zajistí, že se ceny BTC a futures od sebe nikdy příliš nevzdálí.

Související

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE