Jak úřady vyšetřují BTC zločiny a proč je to dobře

Bitcoin je prostě jen první aplikace, se kterou se setkáme při používání blockchainu. Zanedlouho se objeví mnohem více způsobů, jak z technologie blockchainu dostat to nejlepší. Když se v devadesátých letech internet poprvé začal zaměřovat na zisk, bylo jen těžko přestavitelné, že by jednou mohly vzniknout platformy jako Facebook, Google, Uber, streaming videa atd. A právě v takové fázi se nyní nachází blockchainová technologie. Příležitostí je v této oblasti nespočet.

Aby mohl být tento potenciál využit, musí mít orgány činné v trestním řízení možnost vystopovat ty, kteří blockchain používají pro nezákonné záležitosti. Je potřeba, aby blockchain byl bezpečný pro provoz legálních komerčních projektů a výhodný pro všechny, kromě zločinců.

Vyšetřovací týmy postupně doplňují své vzdělání i vyšetřovací postupy tak, aby udržely krok s nejnovějšími technologiemi. Právo si vždy našlo způsob, jak se vypořádat s těmito výzvami. Není tudíž důvod se domnívat, že s blockchainovými technologiemi to bude jiné.

Jelikož je blockchain stále v plenkách, nabízí se zde pro vyšetřovatele možnost, jak se tuto technologii naučit prakticky u jejího zrodu. A je na nás všech, abychom z této technologie učinili místo bezpečnější pro provoz aplikací a hůře zneužitelné kriminálními živly.

Blockchainové výzvy

Je dost těžké spojit si uživatele Bitcoinu s jeho adresou. Při vyšetřování zločinů se policie zaměřuje na ztotožnění IP/MAC/emailové adresy s konkrétní osobou. Je to ovšem mnohem složitější, pokud daná osoba používá více IP adres, TOR, proxy server atd. Dalším problémem je to, že většina poskytovatelů emailových služeb nemůže, ale ani nepotřebuje, ověřit data, která jim uživatelé poskytnou. To samé často platí i o telefonních operátorech.

Jedním ze způsobů, jak tyto výzvy řešit, je analyzovat data z několika různých zdrojů a identifikovat tak ono pověstné „shnilé jablko“ mezi těmi zdravými. I navzdory všem těmto problémům je blockchain prosazovatelům práva v mnohém nakloněn.

Anonymita BTC – Z hlediska práva je toto jedna z vítaných vlastností Bitcoinu. V blockchainu je totiž zapsaná kompletní historie transakcí na dané adrese od úsvitu věků (tedy přesněji od počátků Bitcoinu). To pomůže vymahatelům práva sledovat peněžní toky způsobem, který nikdy předtím možný nebyl. Bitcoin je tak mnohem méně anonymní, než si lidé myslí – je pseudonymní, což znamená, že pokud budeme BTC adresu vnímat jako číslo účtu, pak ke zničení anonymity stačí spárovat konkrétní osobu s tímto účtem. Pak budete znát všechny transakce, které tato osoba provedla.

Nevydávání dat – Jedním z velkých problémů vyšetřovatelů s telefonními a internetovými společnostmi je to, že každá má jiné podmínky pro získávání a ukládání dat o zákaznících. Někdy trvá i roky, než vyšetřovatel projede všechna data různých poskytovatelů služeb. Často se musí potýkat s různými regulacemi v různých zemích, aby našli toho poskytovatele služeb, který má zákaznické informace k identifikaci zkušeného kyberzločince. A i tehdy je velká šance, že stopa zatím stačila vychladnout. Naproti tomu v blockchainu jsou tyto informace dostupné ihned a navždy. Nebudou vymazána a navíc jsou velmi snadno dostupná.

Neexistuje komplikace v podobě „doktríny třetí strany“ – Doktrína třetí strany je koncept, který říká, že lidé nemohou očekávat, že si například operátor nebo poskytovatel internetu nechá data o zákaznících pro sebe. Díky této doktríně mohou vyšetřovatelé získat data o zákaznících od bank, poskytovatelů internetu a telefonních operátorů pouze na základě odůvodněné oficiální žádosti, namísto soudního příkazu. V případě blockchainu je to ovšem ještě daleko jednodušší. Je totiž otevřený a přístupný všem bez rozdílu.

Blockchain nezná hranic – Pokud vyšetřování přesahuje hranice národního státu, což se v případě finanční kriminality děje velmi často, je potřeba postupovat podle mezinárodních dohod s tím kterým státem a získat tak spolupráci s oficiálními místy daného státu. Například americké ministerstvo spravedlnosti nyní vyšetřuje společnost Microsoft a v rámci tohoto vyšetřování se rozhoduje, zda data Microsoftu na serverech umístěných v Irsku spadají pod soudní příkaz vydaný americkým soudem. V případě blockchainu takovéto problémy odpadají – prostě si data stáhnete odkudkoli na světě bez nutnosti jakýchkoli povolení.

V případě nelegálního tržiště Silk Road bylo krásně ukázáno, že vyšetřovatelé už se s blockchainem učí kvalitně pracovat a sledovat transakce. Carl Force byl agent Protidrogového oddělení (DEA) obviněný z krádeže Bitcoinů, které byly objeveny během vyšetřování Silk Road. Mezi důkazy, které byly předloženy během procesu, se objevil i graf, který demonstroval, jak vyšetřovatelé vysledovali tyto peníze skrz blockchain navzdory tomu, že Carl Force zkoušel Bitcoiny posílat přes mnoho různých adres.

Vymáhání práva je pro Bitcoin výhodné – Bitcoin už si nemůže dovolit být měnou zločinců (a také přestává být, jak jsme psali zde). Je důležité, aby se zločinci na blockchainu necítili v bezpečí. Proto by zasvěcení měli vyšetřovatelům pomáhat v pochopení této technologie. Dobrou cestou by bylo vytvoření procesu pro sdílení dat mezi soukromými osobami a úřady, ve kterém by se objevovaly informace o hrozbách v oblasti kyber bezpečnosti. Tento dialog by nastolil možnosti, jak by BTC komunita mohla sdílet své zkušenosti a pomáhat tak vyšetřovatelům s problémy během vyšetřování finančních zločinů tohoto typu.

Je jasné, že nelegální finanční toky budou asi existovat stále. Je prakticky nemožné zločince vyhnat z blockchainu, nebo z internetu jako celku. Je ovšem možné vytvořit řešení, která zajistí, že nelegální byznys nebude tak snadno vzkvétat. Vyšetřovatelé se musí soustředit na oblasti, ve kterých vznikají nové kriminální příležitosti. Komunita zase musí přijít s novými postupy, které by vyšetřovatelé mohli uvést do praxe.

Související

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE