Kryptoměnová studie univerzity v Cambridge

Univerzita v Cambridge vydala obsáhlou 114-stránkovou studii na téma kryptoměn, která důkladně analyzuje data o digitálních měnách z celosvětového hlediska. Hlavní důraz klade na počet uživatelů a peněženek, rozrůstající se sektor kryptoměn, dopad této technologie a zajímavé informace o burzách, platbách a těžbě.

Kryptoměnový průmysl

Toto odvětví je zatím v plenkách a proto bylo nutné zjistit, jaký dopad mají kryptoměny na ostatní sektory ekonomiky. Vznikají nové společnosti a služby, které mají usnadnit fungování digitálních měn a data z nich jasně ukazují, že jde o skutečně panenský trh. Studie došla k závěru, že v odvětví digitálních měn pracuje celosvětově na plný úvazek 1876 lidí. Většina z nich (720) pracuje v Asii a Tichomoří. Následuje Severní Amerika s 676 zaměstnanci.

Informace o burzách

Informace o burzách nabízí zejména vhled do světa uživatelů digitálních měn, protože většina lidí má nějakou formu online peněženky. Studie nicméně varuje, že je téměř nemožné zjistit kolik lidí kryptoměny ve skutečnosti používá. Podle studie je největší množství burz v Evropě, následované regionem Asie-Tichomoří. V březnu 2017 byl největší burzou na světě podle objemu transakcí Bitfinex se 16% podílem. 25% trhu je nicméně roztříštěno mezi malé burzy.

Nejpoužívanější měnou ke vstupu do digitálního světa byl americký dolar, který figuroval na 65% burz. Druhou nejrozšířenější měnou bylo euro se 49% podílem.

Na všech zkoumaných burzách se obchodovalo s Bitcoinem, Ethereem a Litecoinem. Velkého rozšíření se dočkaly také Ripple, Ethereum Classic, Monero, Dogecoin a Dash.

Zajímavým faktem je, že ač přes tyto burzy tečou miliony dolarů, mívají jen velmi málo zaměstnanců – 49% burz má méně, než 11 zaměstnanců. Modus operandi většiny burz předpokládá držbu privátních klíčů k peněženkám uživatelů. Celých 73% procent burz kontroluje prostředky uživatelů tímto způsobem.

Peněženky podle regionů – Koláčový graf ukazuje podíl regionů na počtu peněženek Sloupcový graf zase podíl regionů v malých peněženkách (vlevo) a ve velký peněženkách (vpravo). Je zajímavé sledovat, že rozdíl je velmi malý.

Informace o peněženkách

Studie odhaduje počet aktivních peněženek na 5,8-11,5 milionů. Velké rozpětí v odhadu je dáno tím, že definice aktivní peněženky není jednoduchá, protože na některých jsou prostě prostředky uložené jako dlouhodobá investice a na některých nedochází ke změnám, protože uživatel ztratil privátní klíč. Největší podíl aktivních peněženek je v Severní Americe a v Evropě – shodně 30%.

Z aktivních peněženek pouze 32% používá uzavřený kód, zatímco zbylých 68% funguje na open-source principu. U 65% peněženek se jedná o mobilní aplikaci. Více než polovina poskytovatelů nabízí i doprovodné služby, jako například směnu kryptoměn, nebo doplňkové kreditní karty nabíjené kryptoměnami.

Závažným zjištěním je také to, že skoro polovina peněženek, které poskytují směnárenské služby, si tyto služby nechává zajišťovat třetí stranou, což může vést k závažným bezpečnostním rizikům. Když si úřady nedávno posvítily na digitální měny, zjistilo se, že 76% poskytovatelů peněženek nemá žádnou oficiální licenci.

Vliv poolů – Levý graf ukazuje počet těžených měn (1-2-více) a vpravo je průzkum, jak si pooly myslí, že dokážou ovlivňovat protokol digitálních měn.

Informace o těžbě

Studie došla k závěru, že velké těžební pooly hrají významnou roli ve formování celého odvětví a díky tomu jsou si vědomé svého vlivu a moci. Více než polovina poolů uvádí, že jejich vliv na vývoj protokolu je vysoký, nebo velmi vysoký. To jsme ostatně viděli již prvního srpna 2017, kdy se od hlavního protokolu odštěpil Bitcoin Cash.

Těžaři a uživatelé vedli prakticky občanskou válku o zavedení dvou různých řešení škálovatelnosti. Ačkoli si polovina poolů myslí, že mají velký vliv, byly nakonec přehlasovány masou jednotlivých uživatelů a byl tak implementován Segregated Witness. Velké pooly však i nadále trvají na tom, že mají velký vliv na tvorbu protokolu.

Podle studie má 58% velkých poolů sídlo v Číně. Proto je Čína (nebo ještě donedávna byla) klíčovou zemí z hlediska vlivu na kryptoměny – tento vliv ale klesá s každým dalším regulačním opatřením. Další v pořadí jsou pak Spojené státy s 16% podílem poolů.

Odměna za těžbu, navzdory růstu digitálních měn, osciluje nahoru a dolů. Celkové roční výnosy z těžby Bitcoinu (tj. odměny za blok a transakční poplatky) vyjádřené v USD byly mnohem vyšší v roce 2014, než v roce 2016. V roce 2014 si těžaři vydělali 786 milionů dolarů, zatímco v roce 2016 „pouze“ 563 milionů. To je dáno zřejmě zvýšenou obtížností těžby zejména Bitcoinu a také snížením odměny na polovinu v červenci 2016. Tato čísla platí, když budeme předpokládat, že BTC byly konvertovány na USD ihned po vytěžení.

Odměna za těžbu Bitcoinu se sice snížila na polovinu, ale poplatky z transakcí se naproti tomu výrazně zvýšily. V roce 2016 představovaly 13,6 milionu dolarů, zatímco ve třech předcházejících letech dohromady pouze 7 milionů.

Související

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE