Jak těžaři dojí Bitcoin Cash (a jaké problémy to může přinést)

Poslední dva týdny bylo často výdělečnější těžit Bitcoin Cash (BCH), než samotný Bitcoin (BTC). To vytváří v bitcoinovém ekosystému nezdravou dynamiku. BCH má totiž již necelý měsíc po spuštění lehce jiná pravidla a to vytváří dříve netušené příležitosti pro těžaře, kteří vydělají více, když budou společně koordinovat postupy, i když je to nevhodné z hlediska dlouhodobých zájmů celého ekosystému.

Nyní se zdá, že těžaři tyto příležitosti rádi využívají – obětují krátkodobý zisk pro větší zisky v budoucnu, jinými slovy koordinují své úsilí tak, aby udržovali vysokou ziskovost na obou měnách, a podle toho přesouvají svůj výpočetní výkon do měny, kterou je momentálně výhodnější těžit.

Dobrou zprávou pro BCH je, že je stále naživu. Ale řešení, které BCH implementoval, může z dlouhodobého hlediska této měně škodit.

Nouzová změna obtížnosti

Pojďme si nejprve krátce zrekapitulovat, o co vlastně jde. Výnosnost těžby je určena jednak odměnou za nalezení bloku (odměna za blok 12,5BTC + transakční poplatky) a jednak obtížností jeho vytěžení. Když je obtížnost nižší, zatímco jsou transakční poplatky vyšší, mají těžaři vyšší zisky. Obtížnost se mění každých 2016 bloků (cca 14 dní) na obou měnách. Trvá-li těžba těchto 2016 bloků déle, než 14 dní, pak se sníží obtížnost automaticky tak, aby byla pomalá těžba vykompenzována. Pokud jde těžba naopak dobře, pak se obtížnost zvyšuje.

BCH potřebuje, aby výnosnost jeho těžby byla dostatečně velká (při daleko nižší ceně), aby mohl konkurovat BTC. Je-li tedy odměna za vytěžení bloku BCH na 15%, pak by měla být i obtížnost jeho těžby na 15% obtížnosti těžby BTC. V opačném případě bude jednodušší těžit BTC a těžaři tak nebudou mít žádný důvod k těžbě BCH, který tak zamrzne a tím pádem začas přestane existovat.

Problém tkví v tom, že dříve, nebo později bude odměna za těžbu BCH nižší, než obtížnost této těžby. V takovém případě dojde k odlivu výpočetního výkonu směrem k BTC. Aby se s tímto problémem vypořádal, zavedl BCH takzvanou „nouzovou změnu obtížnosti“ (emergency difficulty adjustment-EDA). Ta stanoví, že pokud není za posledních 12 hodin vytěženo alespoň 6 bloků, pak se pro další blok snižuje obtížnost o 20%. Pokud těžaři dobře zkoordinují své úsilí, pak se dá během dne snížit obtížnost až o 75%.

Problémy

Ačkoli je spuštění EDA rozhodně výhodnější, než navěky zamrzlý blockchain, může to vést k dalším problémům. Jakmile je obtížnost na minimu, přeskočí ziskuchtiví těžaři z těžby BTC na těžbu BCH, čímž díky nízké obtížnosti mohou vytěžit během jednoho dvou dnů velké množství bloků. Až se obtížnost zvýší, vrátí se zase k těžbě BTC. Toto chování přináší velké výkyvy v obtížnosti a hlavně pravidelnosti těžby obou kryptoměn, jak vyplývá z uvedeného grafu.

To samozřejmě přináší uživatelům řadu problémů. V první řadě je to nepravidelná těžba bloků na obou měnách, jak výpočetní výkon přechází stále z jedné měny na druhou. To způsobuje zpomalení v zařazování transakcí uživatelů do bloků a ty se pak nezpracované vrší v mempoolu.

Samotný fakt, že si těžaři takto zahrávají s celým ekosystémem, je nebezpečný. Tato situace by se klidně mohla dále táhnout celé týdny, i měsíce. Možná dokonce i déle, což by nebylo prospěšné ani pro BTC, ani pro BCH, o uživatelích obou měn ani nemluvě.

Dalším problémem je rychlost potvrzování transakcí na BCH. Někdy se stane, že je blok nalezen každou minutu, jindy zase není blok nalezen klidně i 12 hodin. Tento fakt samozřejmě znamená zejména značné prodlevy v potvrzování transakcí.

Ještě větším problémem je to, že nové BCH  jsou vytvářeny asi 4x rychleji, než by měly být – právě kvůli hrátkám s obtížností těžby. Výsledkem je vysoká míra inflace BCH. Inflace na BTC se drží stabilně kolem 4% ročně, zatímco na BCH kolísá kolem 16% – připomeňme, že inflací je zde myšlen přírůstek peněžní nabídky, nikoli cenová inflace. Jinými slovy – číslo vyjadřuje, kolik měny bylo z roku na rok nově vytvořeno.

Dalším důsledkem zvýšeného tempa peněžní nabídky je to, že další půlení u BCH přijde mnohem rychleji, než u BTC. Tímto tempem možná již rok od spuštění a nikoli až v roce 2020. Pokud se nic zásadního neudělá, může dokonce další půlení přijít již v roce 2019! A půlení je okamžikem, kdy se problémy BCH skutečně vynoří na povrch.

BCH chce své poplatky držet na velmi nízké úrovni ve srovnání s BTC, to je jeho velká deviza. Proto není jasné, jestli budou poplatky moci vykrýt propad v odměnách za nalezení bloku. Těžaři se první rok namlsají a díky nízkým poplatkům jim za rok výrazně klesnou odměny za těžbu, a tudíž zřejmě dojde k odlivu výpočetní síly směrem k BTC. Jedinou možností, jak se tomuto vyhnout, je prudký růst ceny BCH oproti růstu ceny BTC. Tak si těžaři zachovají výnos a nebude nutné zvyšovat transakční poplatky. Pokud k němu nedojde, BCH může zaniknout.

Nezapomínejte, že aby chtěli těžaři těžit BCH, musí mít nižší poměr obtížnosti k odměně, než BTC. Díky tomu se okolo BCH bude točit spousta z těch ziskuchtivějších. Všichni tito těžaři budou schopni vytěžit nutný počet bloků mnohem rychleji, než by to zvládli na BTC a tudíž dojde mnohem rychleji k půlení. Jakmile k němu dojde, bude potřeba ještě nižší poměr obtížnosti k ceně, to přiláká více těžařů a to odstartuje nebezpečnou klesající spirálu, která může BCH zničit.

Jednoho krásného dne se tak můžeme dočkat situace, kdy to většinu těžařů přestane bavit a BCH bude ovládán jen několika málo z nich a bude tak velmi náchylný k 51% útoku, o kterém jsme již nejednou psali. Těžaři nepřátelští BCH by také mohli dělat systému naschvály – mohli by například zabránit aktivaci nouzové změny obtížnosti. Pravděpodobně by také došlo k situaci, kdy nízká odměna za těžbu bude znamenat malý zájem těžařů a jednoho krásného dne dojde k tomu, že už nikdo BCH nebude chtít těžit.

Neustálé změny hashrate ale dělají problémy také BTC – v současnosti je blok nalezen někdy za 1-3 minuty, jindy to trvá dokonce půl hodiny, jak se můžeme přesvědčit zde. Jak je tedy vidět, krátkozrakost těžařů může jednou přinést velké problémy oběma digitálním měnám.

Předchozí článek

SegWit aktivován

Související

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE