Implementace SegWitu

Segregated Witness (SegWit), dlouho očekávaný upgrade bitcoinového protokolu navržený jádrovými vývojáři, byl osmého srpna odsouhlasen sítí. To znamená, že 21. srpna bude protokol s konečnou platností v síti aktivován a my si budeme moci užívat rychlejších plateb s nižšími poplatky. Eric Lombrozo, jádrový vývojář, ředitel společnosti Ciphrex a jeden z autorů návrhu uvádí:

„Byl to dlouhý a náročný proces, ale mnoho jsme se toho naučili. Těším se na všechny budoucí aplikace a vylepšení, které SegWit umožní, stejně jako se těším na pozorování toho, jak systém postupně dospívá.“

Uzamčení

Segregated Witness popsaný v návrhu BIP141 bude implementován skrz aktivační mechanismus BIP91 odsouhlasený již na konci července. Ten vyžaduje, aby 95% výkonnostní většiny sítě s implementací souhlasilo, což se stalo. Tato většina musela po dobu 2016 bloků (jedno období obtížnosti) minimálně 1916 bloků signalizovat návrhu podporu.

Jelikož síť odmítala bloky nesignalizující SegWit a těžaři, kteří s ním nesouhlasí, se přesunuli na Bitcoin Cash, muselo k aktivaci nevyhnutelně dojít, a to dokonce s podporou ve výši 100% výkonu sítě.

Trvalo dva roky, než k tomu došlo, protože vlastní návrh BIP141 byl představen již v Hongkongu v roce 2015. Problém byl zejména v soupeřících návrzích a nejednotě sítě. Velké pooly dokonce odmítaly upgrade přijmout, ačkoli na něj byly technicky připravené. Eric Lombrozo k tomu říká:

„Zpětně vzato, těžko můžeme čekat shodu, když se zájmy těžařů a uživatelů rozchází. Kdyby tomu tak nebylo, je implementace soft forku rychlou a nenáročnou záležitostí. V opačném případě to prostě fungovat nemůže.“

Díky konsenzu byl nakonec SegWit odsouhlasen, i když to bude znamenat pár „divokých záplat“ během implementace.

Těžaři aktivovaný soft fork BIP91 byl aktivován již před dvěma týdny. Vyžaduje, aby všechny bloky signalizovaly podporu SegWitu po celé následující období obtížnosti (skončilo 9.8.), čímž dojde k uzamčení SegWitu – všechny bloky, které SegWit nepodporují pak budou sítí odmítány.

Segregated Witness

Vhodný způsob aktivace SegWitu přes soft fork byl mnohokrát diskutován a následně uveden v roce 2015 na konferenci v Hongkongu Pietrem Wuillem, jeho autorem. Poté se tento postup stal základním kamenem takzvané „Road map“, který vyznačuje cestu k lepšímu škálování Bitcoinu.

SegWit zvětšuje množství místa pro transakce v bloku tím, že samotné podpisy vyvádí mimo blok. To řeší také problém takzvané „transaction malleability“, který může za jistých podmínek útočníkovi dovolit předstírat, že k určité transakci nedošlo, aby mohl jednu minci utratit dvakrát. SegWit také umožní implementaci nadstavbových řešení ke zrychlení sítě.

„Ze všeho nejdůležitější je, že SegWit umožňuje drastické snížení náročnosti dalšího programování protokolu, díky čemuž nebude nutné měnit konsenzuální pravidla sítě.“ uvádí také Lombrozo. „Bude možné zavést chytré kontrakty (jako například na Ethereu) a zlepšit kryptografické zabezpečení.

A samozřejmě dojde též ke zvětšení kapacity sítě díky zmenšení velikosti transakce, která je ukládána do bloku. Budoucí rozhodnutí o zvětšení bloku by tak mohla být jednodušší.“

Aktivace SegWitu bude nyní probíhat do 21. srpna. V tu chvíli začne drtivá většina sítě odmítat všechny transakce, které neodpovídají novým pravidlům. Jako zpětně kompatibilní soft fork by to nemělo nijak ovlivnit uzly sítě, které se rozhodnou neupgradovat svůj software.

Nejbližším nebezpečím pro Bitcoin tak zůstává plánovaný listopadový hard fork, který zvětší bloky z jednoho megabajtu na dva…

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE