Bitcoin dostal na frak v Izraeli

Bitcoin prohrál v soudním sporu v Izraeli, kdy proti sobě stály společnost Bits of Gold, obchodník s digitálními měnami z Tel Avivu, a místní banka Bank Leumi. Bits of Gold žalovala banku Leumi o předběžné opatření, protože banka jí odmítla poskytnout své služby.

Banka argumentovala tím, že samotná podstata Bitcoinu nedovoluje bance dodržet požadavky místních zákonů proti praní špinavých peněz (AML). Jelikož nemůže být příjemce BTC osobně identifikován, není banka schopna určit stranu, která peníze obdrží, a tudíž ani dostát zákonným požadavkům.

Banka uznala, že společnost Bits of Gold důkladně prověřuje své zákazníky na základě zákonného požadavku známého jako KYC (know-your-customer – znej své zákazníky) a že důsledně hlásí úřadům transakce nad stanovenou částku. Avšak podstata Bitcoinu jí znemožňuje dostát zákonům proti praní špinavých peněz.

Bits of Gold do písmene dodržovala zákon, nicméně banka si vyhradila právo odmítnout poskytnutí svých služeb kvůli současným nejasnostem okolo právního statutu Bitcoinu a dalších digitálních měn v Izraeli. Bez jasných instrukcí NFSA (national financial supervision authority – místní finanční úřad) nebyla banka schopna provést dostatečnou identifikaci, a proto odmítla společnosti Bits of Gold poskytnout své služby.

Související

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE