Během 10 let může Bitcoin nahradit platby kartou

Objem elektronických plateb překonal v roce 2016 objem plateb hotovostí, čímž elektronické peníze poprvé v historii porazily ty papírové. Během následující dekády by tuto štafetu mohl převzít Bitcoin. Euromonitor International (EI), poskytovatel dat o globálních trzích, uvádí, že pomocí elektronických plateb (pouze kreditní a debetní karty) bylo v roce 2016 na celém světě zaplaceno skoro 25 bilionů dolarů. To je pro představu cca 1/3 světového HDP.

Bitcoin, Alipay, PayPal – tahouni elektronických plateb

Bitcoinová síť zpracuje přes 200 000 plateb denně, podle dat z www.bitcoinity.org, viz přiložený graf. Alipay, která kontroluje více než 50 procent online plateb a více než 78 procent mobilních plateb v Číně, zpracuje asi 80 milionů transakcí denně, což dělá roční objem v přepočtu cca 500 miliard dolarů. Tato čínská platební síť má kolem 900 milionů aktivních uživatelů, kteří využívají některou z forem platby, jež Alipay nabízí. PayPal, který je největší finanční a platební sítí v USA, vyřídí ročně platby v objemu větším, než 280 miliard dolarů. Je tak samozřejmě největším poskytovatelem mobilních plateb v USA.

Kdyby studie EI na téma elektronických transakcí a hotovostních plateb zahrnovala Bitcoin, Alipay, PayPal a další populární poskytovatele platebních služeb, ukázalo by se, že mezi elektronickými platbami a platbami v hotovosti, je ve skutečnosti mezera přinejmenším několika bilionů dolarů. To znamená, že hotovost je v celosvětovém měřítku již překonaná.

Bitcoin poskytne potřebnou infrastrukturu

Role Bitcoinu v éře elektronických transferů je životně důležitá. A to v tom smyslu, že zůstává jednou z málo metod elektronických plateb, které může vyřídit decentralizovaný ekosystém. Samotná síť není náchylná k manipulacím, ačkoli sama cena BTC manipulována být může, není zranitelná, a žádná centrální autorita, vláda, nebo korporace nemohou ovlivnit vypořádání transakcí.

Podobně, jako platby kartami převzaly postupně roli hotovosti, může v budoucnu nahradit digitální měna platby kartami. To se může stát již v následující dekádě. Bitcoin, jako nejrozšířenější digitální měna, bude stát v popředí, poskytovat nutnou infrastrukturu globálním uživatelům a dávat všem možnost posílat peníze svobodně a bez narušení soukromí.

Než se tak stane, je ovšem třeba vyřešit problémy s kapacitou sítě a škálovatelností, protože v současnosti blockchain umožňuje pouhých sedm plateb za sekundu, což je cca 600 000 plateb denně při plném vytížení. Pro srovnání, PayPal měl již v roce 2014 kapacitu asi 115 plateb za sekundu a síť VISA dokonce 56 000 plateb za sekundu. Jak jsme psali již na začátku roku, systém Teechan, vyvinutý ve spolupráci Cornell University a London Imperial College, by mohl být schopen bez větších změn zdrojového kódu vyřizovat až 2500 plateb za sekundu. Jedinou překážkou rozvoje je tedy pro tuto chvíli dosažení konsenzu mezi jádrovými vývojáři.

Související

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE