Obchodování s Bitcoiny

Obchod s Bitcoiny se typicky uskutečňuje na burzách, kde se směňují za papírové měny. Stejně, jako jakákoli jiná měna, má Bitcoin vnitřní hodnotu, která je dána nabídkou a poptávkou. Když se poptávka zvýší, zvýší se i cena, když se poptávka sníží, spadne i cena. Když se zvýší nabídka, cena klesne a naopak.

Obchodní platformy

Ale ne každá burza nabízí pokročilé obchodní nástroje. Některé burzy slouží jen k nákupu a prodeji Bitcoinů a neposkytují další služby. Takovéto burzy nejsou k obchodování vhodné. Obchodník (trader) potřebuje pro svoje rozhodování nástroje, které mu poskytnou relevantní informace. Jen tehdy bude moci efektivně řídit svou obchodní strategii. Předpokladem dobré burzy je také vysoká likvidita. To znamená, že čím je větší množství obchodníků, tím snáz bude příkaz k obchodu splněn.

Burza, která poskytuje obchodní nástroje, a je zároveň dostatečně likvidní, se obvykle nazývá obchodní platformou. Některé platformy jsou omezené, nebo specializované pouze na nákupy a prodeje Bitcoinů (jako například Magnr). Další poskytují možnost obchodovat s jinými digitálními měnami a to jak výměnou za papírové peníze, tak mezi sebou navzájem. Příkladem budiž Bitfinex, kde lze obchodovat s Bitcoinem, Litecoinem a Ethereem. Existují také regulované platformy umožňující bitcoinové obchody za pomoci derivátů (například AVA Trade). Více o jednotlivých obchodních platformách v samostatném článku. Podle Wall Street Journalu vyřídí 92% bitcoinových obchodů na světě dvě čínské burzy: Huobi a OKCoin.

Arbitrážové obchody

Arbitráž je obchodní strategie, kdy trader využívá rozdílné ceny na dvou trzích ve stejném čase. Aby dosáhl zisku, musí nakoupit na levnějším trhu a zároveň prodat na trhu dražším. Výsledkem je okamžitý zisk s velice nízkým rizikem. Jelikož je Bitcoin digitální měnou, tak tyto nestejné ceny vyvstávají zejména kvůli nižší likviditě některých burz. Velké burzy s vysokým obratem pak budou určovat ceny i pro ty menší. Malé burzy musí nutně následovat dění na těch velkých, ale s mírným zpožděním. Toto zpoždění umožní arbitrážní obchody, které zase naopak zajistí vyrovnání cen na různých burzách.

Arbitráže lze samozřejmě provádět ručně. Stačí k tomu mít účty na různých burzách a sledovat ceny. Jakmile se naskytne příležitost, je třeba rychle prodat na jedné burze a nakoupit na druhé, a to bez nutnosti přelévat peníze mezi účty na různých burzách. To lze samozřejmě také udělat, ale riziko, že se mezitím cena změní, je opravdu velké.

Manuální práci lze ale odstranit zakoupením příslušného software. Automatizovaní obchodní roboti za vás budou hlídat příležitosti a vhodné obchody za vás provedou. Tito „boti“ jsou programy přímo napojené na dané burzy, které mohou umisťovat prodejní a nákupní příkazy samostatně. Tato rozhodnutí dělají na základě předdefinovaných pravidel a jejich ustavičným porovnáváním s realitou na burzách. Svoje pravidla si můžete nastavit sami, nebo převzít pravidla zkušenějších obchodníků. Bohužel je pravidlem, že výdělečné obchodní strategie si každý nechává hlavně pro sebe! Více o jednotlivých platformách v jednom z budoucích článků.

Arbitrážové fondy

Pokud děláte arbitráže manuálně, zabere vám to velké množství času a úsilí. Stejně jako s jakýmkoli jiným obchodem, i toto úsilí můžete za malý poplatek přenechat jiným. A toho lze dosáhnout například vkladem do arbitrážního fondu. A jak to funguje? Vložíte svoje bitcoiny do obchodního poolu, což je uskupení obchodníků, kteří je následně dohromady investují do arbitráží. Vy pak dostanete podíl na zisku, ale samozřejmě také na ztrátě.

My jsme zkusili BitBays. To je malá obchodnická stránka, která vyplácí nízký úrok na uložených vkladech. Pokud ovšem chcete vydělat více, musíte své Bitcoiny svěřit jejich arbitrážnímu fondu, který také provozují. V době psaní tohoto článku nabízí zhodnocení cca 10-12% ročně a je možné investovat jak v Bitcoinech, tak v dolarech a čínských yuanech.

Problém je, že v minulosti byla spousta takovýchto fondů podvodná, takže je třeba velké opatrnosti, pokud vás někdo vyzve k tomuto druhu investice. My uvádíme jen fondy, o kterých víme, že peníze skutečně vyplácejí (což ovšem není žádná záruka, že tak budou činit i v budoucnu).

Problémy arbitrážových obchodů

Nedostatek příležitostí – Arbitráže samozřejmě závisí na dostupnosti příležitostí. A ty se snižují s růstem objemu obchodů a růstem počtu obchodníků, kteří se arbitrážím věnují. Z důvodu popsaného zpoždění cenotvorby na menších burzách by ale arbitrážní příležitosti vymizet neměly.

Měnící se ceny – Někdy se cena stačí změnit dříve, než se povede zadat příkaz na obou burzách. To se děje zejména pokud se oba příkazy nedělají najednou, ale po uskutečnění prodeje se fondy převádějí na druhou burzu, aby mohlo dojít k nákupu. V takovém případě se stává, že dojde ke ztrátě.

Poplatky – Za každý uskutečněný obchod se samozřejmě platí poplatky a je nutné o nich mít přehled. Může se totiž stát, že budou vyšší, než případný zisk z obchodu.

Předchozí článek

Bitcoinové spořicí účty

Další článek

Bitcoinové burzy

Související

PŘIDEJTE SE DO DISKUZE